1. Проф. др Бранка Николић, ГАК Народни фронт, Београд
2. Доц. др Александар Јуришић, ГАК Народни фронт, Београд
3. Др Милош Гарчевић, Ординација Гарчевић, Крушевац
4. Др Јован Секулић, ОБ Др Ђорђе Јоановић, Зрењанин
5. Др Александар Ћурковић, ГАК Народни фронт Београд
6. Др Зоран Ђурђевић, ДЗ Младеновац
7. Др Јованка Ђаконовић, ДЗ Палилула, Београд
8. Др Анита Милићевић, ДЗ Палилула, Београд
9. Доц. др Весна Шорак, ГАК Крагујевац
10. Др мр сц. Рајко Лазаревић, Крагујевац
11. Др Оливера Шуловић, ДЗ Ниш
12. Др Катарина Миленковић, ДЗ Ниш
13. Др Миодраг Срећковић, ДЗ Обреновац
14. Проф. др Ненад Шуловић, ГАК КЦ Приштина
15. Асс. др Мирјана Јовановић, ГАК КЦ Приштина
16. Др Рајко Никитовић, КБЦ Др Драгиша Мишовић, Београд
17. Др Илија Голубовић, КБЦ Др Драгиша Мишовић, Београд
18. Др Драган Златковић, Бујановац-Прешево
19. Др Раде Марковић, ОБ Ужице
20. Др Зоран Максимовић, ОБ Ужице
21. Др Споменка Симоновић, ДЗ Крагујевац
22. Др Драган Радовановић-Гаца, Шабац
23. Др Владимир Иветић, Шабац
24. Др Оливера Раичевић, ДЗ Крушевац
25. Др Зоран Рошко, ЗЦ Зајечар
26. Др Суада Ћоровић, ОБ Нови Пазар
27. Др Суада Гицић Скендери, ОБ Нови Пазар
28. Др Срећко Тадић, ОБ Панчево
29. Др Јулијан Давид, ОБ Панчево
30. Др Татјана Ђорђевић, КБЦ Звездара, Београд
31. Др Гордана Обрадовић, КБЦ Звездара, Београд
32. Др Саша Закић, ОБ Косовска Митровица
33. Др Зоран Јакшић, ОБ Косовска Митровица
34. Др Игор Пилић, КГА КЦС Београд
35. Асс. др Милан Докић, КГА КЦС, Београд
36. Др Драгослава Лазаревић, ГАК КЦ Ниш
37. Др Татјана Николић, ДЗ Звездара, Београд
38. Др мр сц. Игор Пљеша, КБЦ Земун, Београд
39. Прим. др Александар Дукић, КБЦ Земун, Београд
40. Др Стана Поповић, ДЗ Смедерево
41. Др Соња Дунчић, ДЗ Смедерево
42. Др Драган Симовић, ОБ Ваљево
43. Др Гордана Ђорђевић, ОБ Врање
44. Прим. др Новица Стојиљковић, ОБ Врање
45. Др Аца Ћирковић, ОБ Крушевац
46. Др Свјетлана Цвијановић, ДЗ Савски венац, Београд
47. Др Нермина Мујагић, ДЗ Сјеница
48. Др Озренка Махмутовић, ДЗ Сјеница
49. Др Љиљана Недељковић, ДЗ Нови Београд, Београд
50. Др Јелена Недељковић, ДЗ Нови Београд, Београд
51. Др Аида Ровчанин, ДЗ Пријепоље
52. Др Данијела Кнежевић, ДЗ Ужице
53. Др Снежана Милосављевић, ДЗ Звездара, Београд
54. Др Данијела Радекновић, ДЗ Савски венац, Београд
55. Др сц. Јасминка Баћевац Еминовић, ОБ Тутин
56. Др Севдија Хабибовић, ОБ Тутин
57. Др Сабина Ћоровић, ОБ Нови Пазар
58. Др Светлана Петковић, ОБ Сремска Митровица
59. Др Славко Арбанас, ОБ Сремска Митровица
60. Др Иван Бојовић, КБЦ Звездара
61. Др Александар Баришић, ОБ Сомбор
62. Др Драгослав Видовић, ОБ Сомбор
63. Проф. др Зорица Грујић, ГАК КЦВ, Нови Сад
64. Доц. др Ненад Ћетковић, ГАК КЦВ, Нови Сад
65. Др Вељко Поповић, ОБ Смедерево
66. Др Драгиња Илић, ДЗ Пожаревац
67. Др Валентина Радуновић Стефановић, ДЗ Врачар, Београд
68. Др Маја Милетић, ОБ Вршац
69. Др Вања Цветковић, ОБ Вршац
70. Др Бранка Лазић Драгићевић, ДЗ Вождовац, Београд
71. Др Маријана Банашевић, ДЗ Вождовац, Београд
72. Др Миладин Кнежевић, ОБ Суботица
73. Др Бојан Мрђенов, ОБ Суботица
74. Др Рада Загорац, ДЗ Земун, Београд
75. Др Нада Потпара Новчић, ДЗ Земун
76. Др Александар Азањац, Чачак
77. Др Весна Поповић, ДЗ Коцељева
78. Др Весна Тешић, ДЗ Врачар, Београд
79. Др Зорица Томашевић, ЗЦ Аранђеловац
80. Др Верица Јовановић, ИОРС КЦС, Београд
81. Др Владимир Крунић, ОБ Лозница
82. Др Верица Ивановски, ИМД Београд
83. Др Милана Ђукановић, ДЗ Једро, Београд