Председник:

Проф. др Снежана Ракић, Београд

Потпредседници:

Проф. др Милош Петронијевић, Београд
Асс. др сц. Драган Стајић, Нови Сад
Проф. др Славиша Станишић, Приштина
Проф. др Радомир Живадиновић, Ниш
Прим. др сц. Драган Крстић, Лесковац
Прим. др Неџиб Нумановић, Нови Пазар

Генерални секретар:

Прим. мр сц. Александар Ћурковић, Београд

Секретари:

Др Срђан Станимировић, Београд
Др Ана Радовановић, Београд
Др Сања Новаковић, Београд

Благајник:

Асс. др сц. Лазар Нејковић, Београд

Чланови:

1. Проф. др Александар Стефановић, КГА КЦС, Београд,
2. Проф. др Дејан Филимоновић, ГАК Народни фронт, Београд,
3. Др Драган Златковић, ДЗ Бујановац, Прешево, Медвеђа,
4. Др Рајко Никитовић, КБЦ Др Драгиша Мишовић, Београд,
5. Проф. др Јанко Ђурић, КГА КЦ Крагујевац,
6. Проф. др Александра Димитријевић, КГА КЦ Крагујевац,
7. Прим. др Драгица Одаловић Марковић, ДЗ Раковица, Београд,
8. Др Мирослав Огњанов, КБЦ Земун,
9. Прим. др Вера Најдановић Мандић, ЗЦ Зајечар,
10. Др Авдуљ Шкријељ, ЗЦ Нови Пазар,
11. Др Татјана Ђорђевић, КБЦ Звездара, Београд,
12. Др Горан Радојичић, ЗЦ Врање,
13. Др Сава Ранчић, ЗЦ Пирот,
14. Др Бошко Ристановић, ОБ Ужице,
15. Др Даница Радосављевић, ЗЦ Чачак,
16. Прим. др сц. Дејана Милојевић, ЗЦ Крушевац,
17. Доц. др Ђорђе Илић, КГА КЦВ Нови Сад,
18. Проф. др Зорица Грујић, КГА КЦВ, Нови Сад,
19. Др Вања Шијак, ОБ Др Ђорђе Јоановић, Зрењанин,
20. Др Слађана Стојановић, ОБ Лесковац,
21. Др Данијела Соколовић Ћурковић, Поликлиника ЕУРОМЕДИК, Београд,
22. Прим. др сц. Александра Младеновић Михаиловић, Орд. Младеновић, Београд,
23. Прим. др Милош Радумило, ДЗ Нови Сад,
24. Прим. др Зорица Младеновић Богдановић, КГА КЦС, Београд,
25. Др Ајша Хајровић, ОБ Нови Пазар,
26. Др Биљана Љубић, ОБ Лесковац