Председник:

Проф. др Снежана Ракић, ГАК Народни фронт, Београд

Потпредседници:

Проф. др Синиша Стојић, КГА КЦВ, Нови Сад,
Проф. др Милош Петронијевић, КГА КЦС, Београд,
Проф. др Славиша Станишић, ГАК Приштина,
Доц. др Радомир Живадиновић, ГАК КЦ Ниш,
Прим. др сц. Драган Крстић, ОБ Лесковац,
Прим. др Неџиб Нумановић, ОБ Нови Пазар

Генерални секретар:

Прим. мр сц. Александар Ћурковић, ГАК Народни фронт, Београд

Секретари:

Др Срђан Станимировић, ГАК Народни фронт, Београд,
Др Ана Мијаиловић, ГАК Народни фронт, Београд,
Др Сања Новаковић, ГАК Народни фронт, Београд

Благајник:

Прим. мр сц. Лазар Нејковић, ГАК Народни фронт, Београд

Чланови:

1. Проф. др Александар Стефановић, КГА КЦС, Београд,
2. Прим. др Зорица Богдановић, КГА КЦС, Београд
3. Проф. др Дејан Филимоновић, ГАК Народни фронт, Београд,
4. Др Драган Златковић, ДЗ Бујановац, Прешево, Медвеђа,
5. Др Рајко Никитовић, КБЦ Др Драгиша Мишовић, Београд,
6. Проф. др Јанко Ђурић, ГАК КЦ Крагујевац,
7. Доц. др Александра Димитријевић, ГАК КЦ Крагујевац
8. Прим. др Драгица Одаловић Марковић, ДЗ Раковица, Београд,
9. Др Мирослав Огњанов, КБЦ Земун,
10.Др Слободан Којић, ЗЦ Параћин и Ћуприја,
11.Др Авдуљ Шкријељ, ОБ Нови Пазар,
12.Др Татјана Ђорђевић, КБЦ Звездара, Београд,
13.Др Горан Радојичић, ЗЦ Врање,
14.Др Сава Ранчић, ЗЦ Пирот,
15.Др Бошко Ристановић, ОБ Ужице,
16.Др Даница Радосављевић, ЗЦ Чачак,
17.Прим. др сц. др Дејана Милојевић, ЗЦ Крушевац,
18.Доц. др Ђорђе Илић, КГА КЦВ Нови Сад,
19.Проф. др Зорица Грујић, КГА КЦВ, Нови Сад,
20.Др Вања Шијак, ОБ Др Ђорђе Јоановић, Зрењанин,
21.Др Слађана Стојановић, ОБ Лесковац,
22.Др Данијела Соколовић Ћурковић, Поликлиника ЕУРОМЕДИК, Београд,
23.Др Борис Дивић, ОБ Сремска Митровица,
24.Прим. др сц. др Александра Младеновић Михаиловић, Орд. Младеновић, Београд,
25.Прим. др Милош Радумило, ДЗ Нови Сад.