61. гинеколошко-акушерска недељa

62. Гинеколошко-акушерска недељa
Место: хотел "Метропол", Београд
Време: 7. и 8.јун 2018.

Гинеколошко-акушерска секција
  • Место: КБЦ Звездара-свечана сала, Прешевска 31, Београд
  • Време: 22/02/2018, у 14 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2722/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Гинеколошка секција
  • Место: у седишту компаније Валеант, Батајнички друм бр. 5a, Земун, Београд
  • Време: 25/01/2018, са почетком у 14 часова
  • Председништво секције на истом месту у 13 часова

страна 1 од 1