SLD

Гинеколошко-акушерска секција - "Пропозиције за 63. ГАН ГАС СЛД"
Место: Београд
Време: 30/05/2019 - 31/05/2019

Гинеколошко-акушерска секција - "Пропозиције за 63. ГАН ГАС СЛД"
 • Место: Београд
 • Време: 30/05/2019 - 31/05/2019
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Етно село ''Сунчана река'', Лозница
 • Време: 29/03/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-893/19, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
 • Председништво на истом месту у 13 часова
  Превоз из Београда, резервације на тел 011 2068-227

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 28/02/2019 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: У поступку акредитације
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3/II
 • Време: 31/01/2019 у 14 часова
 • Председништво на истом месту у 13 часова.

страна 1 од 1