Гинеколошко-акушерска секција
  • Место: Хотел ''Mona Plaza'', Цара Уроша 62-64, Београд
  • Време: 17/12/2021, са почетком у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Гинеколошко акушерска секција - Стручни састанак
  • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
  • Време: 28/10/2021, у 13 часова
Гинеколошко акушерска секција - Истине и заблуде о примени микронизованог прогестерона'
  • Место: хотел Хајат, Нови Београд
  • Време: 07/10/2021, у 13 часова
Гинеколошкоакушерска секција - 64. Гинеколошко акушерска недеља
  • Место:
  • Време: 03/06/2021,
  • Акредитовано под бројем: Акредитовано А-1-928/26 са 8 бодова за слушаоце, за лекаре, биохемичаре и фармацеуте

страна 1 od 1