Гинеколошкоакушерска секција
  • Место: КБЦ Звездара Прешевска 31, Београд
  • Време: 27/02/2020, у 14 часова
Гинеколошко-акушерска секција
  • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
  • Време: 30/01/2020, са почетком у 14 часова
  • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације

страна 1 od 1