Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: КБЦ Звездара Прешевска 31, Београд
 • Време: 27/02/2020, у 14 часова
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 30/01/2020, са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Конгресна сала хотела "88 Rooms", Београд
 • Време: 12/12/2019, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел М, Београд
 • Време: 06/12/2019,
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Гинеколошкоакушерска секција - Национални симпозијум: ''Цитодијагностика и куративни третман болести доњег репродуктивног тракта жена''
 • Место: Мотел РАС, Нови Пазар
 • Време: 01/11/2019, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано са 4 бода слушаоци, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Удружење за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини - Скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/10/2019, са почетком у 14 часова
Гинеколошкоакушерска секција - Изборна скупштина секције
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 24/10/2019, у 13 часова
Гинеколошко акушерска секција подржава - XVI међународни конгрес УГОСЦГРС
 • Место: хотел Медитеран, Будва
 • Време: 26/09/2019,
Гинеколошко акушерска секција подржава - Школа перинаталне медицине - Превремени порођај
 • Место: Рибарска Бања, СБ Рибарска Бања
 • Време: 06/09/2019,
Гинеколошкоакушерска секција – Изборна Скупштина
 • Место: задужбинa "Др Стеве Милосављевића" улица Кртаљице Наталије број 3
 • Време: 14/06/2019, са почетком у 13 часова

страна 1 od 3 | следећа >