Гинеколошко-акушерска секција - Симпозијум ''Лапароскопска хирургија у гинеколошкој малигној патологији - реалности и ограничења''
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 14/12/2018, у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2890/18, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, 5 бода учесници
Гинеколошко-акушерска секција Друштва лекара Војводине уз подршку Гинеколошко-акушерске секције СЛД - организује Симпозијум ''Инфекције у трудноћи''
 • Место: Нови Сад, хотел "Sheraton"
 • Време: 02/11/2018, у 16:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1796/18, 6 бодова за учеснике
Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: Туристичко насеље Емров рај, Новопазарска Бања, Нови Пазар
 • Време: 12/10/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2225/18, 5 бодова за слушаоце, за лекаре и мед.сестре
Гинеколошко-акушерска секција - Национални симпозијум ''Клиничка исхрана у трудноћи - нове спознаје''
 • Место: Рибарска Бања
 • Време: 21/09/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2224/18 са 4 бода за слушаоце, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Хотел "Metropol", Београд
 • Време: 07/06/2018,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1652/18 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
Гинеколошко-акушерска секција - Симпозујум ''Лапарскопска хирургија у гинеколошкој малигној патологији – могућности и контраверзе''
 • Место: Центар Чигота, Златибор
 • Време: 25/05/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1653/18 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 5 бодова за учеснике
Гинеколошко-акушерска секција - Симпозијум ''Цитодијагностика и куративни третман болести доњег репродуктивног тракта жена''
 • Место: Превентивни центар Дома здравља Зејечар
 • Време: 13/04/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-902/18, са 5 бодова слушаоци, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Хотел ''Бавка'' , Лесковац, ул. Добри Шпанаца бб
 • Време: 23/03/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-901/18 са 5 бодова за учеснике, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: КБЦ Звездара-свечана сала, Прешевска 31, Београд
 • Време: 22/02/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2722/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Гинеколошка секција
 • Место: у седишту компаније Валеант, Батајнички друм бр. 5a, Земун, Београд
 • Време: 25/01/2018, са почетком у 14 часова

страна 1 od 1