Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: у компанији ИНФАРМ, Београд, Батајнички друм 23, Земун
 • Време: 23/11/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2198/17 за лекаре, 2 бода слушаоци
Гинеколошко-акушерска секција СЛД
 • Место: Хотел ''Шумарице''
 • Време: 06/10/2017, са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: подржава стручни симпозијум у организацији КГА КЦС Крагујевац, скуп није акредитован
Гинеколошко-акушерска секција Подружница Смедерево
 • Место: Регионални центар за образовање, Горанска б.б, Смедерево
 • Време: 29/09/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1544/17, за лекаре, фармацеуте, биохемичари, стоматолози, 5 бодова за слушаоце
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел "Метропол"
 • Време: 08/06/2017, са почетком у 8:00
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Просторије Превентивног центра ДЗ Зајечар
 • Време: 12/05/2017, у 14:30 Председништво секције
 • Акредитовано под бројем: Акредитација Подружнице Зајечар А-1-2953/16 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре, 4 бода слушаоци
Подружница Ниш - Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Конгресна сала ТУО "Бољи живот", Булевар Светог цара Константина 80-82, Ниш (у кругу Електpонске индустрије Ниш, на путу за Нишку Бању)
 • Време: 27/04/2017, у10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1053/17 за лекаре, 4 бода слушаоци
Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: Специјална болница Рибарска бања - конгресна сала
 • Време: 31/03/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2945/16 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, 6 бодова слушаоци
Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: Свечана сала КБЦ Звездра, Прешевска 31
 • Време: 23/02/2017, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2955/16
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Valeant бивши PharmaSwiss, Батајнички друм бр. 5a, Земун
 • Време: 19/01/2017, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2946/16 за лекаре, 4 бода слушаоци

страна 1 od 1