Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: КБЦ Земун, Вукова 9, Земун
 • Време: 22/12/2016, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2277/16 за лекаре, гинекологе
Састанак Гинеколошко-акушерске секцијe
 • Место: Хотел Рас на Пазаришту, Нови Пазар(на путу према манастиру Сопоћани)
 • Време: 20/05/2016, у 14 часова, председништво у 12 часова
Састанак Гинеколошко - акушерске секције
 • Место: Свечана сала мотела Предејане, Лесковац
 • Време: 25/03/2016, у 14 часова, председништво секције у 13 часова
Састанак Гинеколошко акушерске секције
 • Место: свечана сала КБЦ Звездара, Прешевска31, Београд
 • Време: 25/02/2016, у 13 часова
Састанак гинеколошко акушерске секције
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 28/01/2016, у 11 часова

страна 1 od 1