IUGA asocijacija za uroginekologiju, GAK Narodni fron i Ginekološkoakušerska sekcija
 • Место: ГАК Народни фрнт, Краљице Наталије 62
 • Време: 13/12/2014,
 • Акредитовано под бројем: А-2547/14
ПРВИ СЛОВЕНАЧКО СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
 • Место: СЛД, Краљице Наталије 3
 • Време: 12/12/2014, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2819/14
Децембарска редовна седница
 • Место: КБЦ Земун, Вукова 9 Председништво
 • Време: 04/12/2014, у 13 часова
Новембарска редовна, седница Председништва ГАС СЛД
 • Место: у просторијама Inpharm Co Doo у Улици Цара Душана 266, Земун, Београд
 • Време: 06/11/2014, у 13 сати
Октобарска редовна, свечана, седница Председништва ГАС СЛД
 • Место: Хотел ПАРК, Новосадског сајма 35, Нови Сад
 • Време: 03/10/2014,
Септембарска редовна заједничка седница Председништва и Скупштине ГАС СЛД
 • Место: у свечаној сали Центра Рибарска бања
 • Време: 05/09/2014, у 12 часова
Редовна заједничка седница Председништва и Скупштине ГАС СЛД
 • Место: у Анексу Б, Сава центра, Београд
 • Време: 19/06/2014, у 13 часова
58. Гинеколошко-акушерска недеља
 • Место: у Сава центру, Београд
 • Време: 29/05/2014,
Априлски састанак Секције
 • Место: у свечаној сали Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3 (бивша улица Народног фронта), Београд
 • Време: 16/04/2014, у 14 часова
Мартовски састанци секције
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/03/2014,

страна 1 od 2 | следећа >