Награда „Велики печат"
др Паја Момчилов 2021
Проф. др Драгомир Младеновић Београд 2007 / 08.
Проф. др Петар Драча Нови Сад 2009.

„Награда за животно дело"
Проф. др Драгомир Младеновић Београд 1994.
Проф. др Атанасије Таса Марковић Београд 2003.
Проф. др Петар Драча Нови Сад 2005.
Проф. др Радмио Јовановић Београд 2007 / 08.

„Награда за научноистраживачки рад"
Проф. др Босиљка Милошевић Београд 1971.
Проф. др Драгомир Младеновић Београд 1973.
Академик Војин Шуловић Београд 1976.
Проф. др Станоје Павловић Ниш 1980.
Проф. др Атанасије Таса Марковић Београд 1997.

„Награда за организацију здравствене службе"
Проф. др Петар Драча Нови Сад 1977.
Проф. др Атанасије Таса Марковић Београд 1991.
Прим. др Предраг Девић Сомбор 1997.

„Награда за примарну здравствену заштиту"
Др Зоран Ђукић Ивањица 1990.
Прим. др Олга Сикенић Београд 1990.
Др сц. Катарина Седлецки Београд 1997.

„Награда за организацију здравствене службе у ратним условима"
Прим. др Михајло Поповић Ужице 1994.
Прим. др Живорад Смиљанић Апатин 1994.

Награда „Чувар традиције СЛД"
Прим. др Драгољуб Пантовић 2005./2006.
Прим. др Миомир Крстић 2009.

Награда за најактивнију секцију СЛД за 2004.
Гинеколошко-акушерска секција СЛД 2004.

Награда „Златно перо СЛД" за 2007./2008.
Прим. др Предраг Рогулић 2007 / 08.