„Медаља др Никола Хаџи-Николић"

1. Проф. др Младен Броћић
2. Прим. др Радивој Грчић
3. Проф. др Емилија Столевић
4. Проф. др Михајло Чемерикић
5. Проф. др Драгомир Младеновић
6. Прим. др сц. Радослав Пауновић
7. Академик Војин Шуловић
10. Проф. др Нада Брегун-Драгић
11. Проф. др Милан Томић
12. Проф. др Татјана Шкурина
13. Проф. др Милан Милиновић
14. Проф. др Босиљка Милошевић
17. Прим. др Драгољуб Пантовић
18. Проф. др Радета Прица
19. Прим. др сц. Душанка Стојановић
20. „Гинеколошко-акушерска клиника"
Универзитетског клиничког центра у Београду
21. Гинеколошко-акушерска клиника
„Народни фронт" Београд
22. „Клиника за гинекологију и акушерство"
Медицинског факултета у Новом Саду
23. „Матица српска"
24. Проф. др Даринка Поповић-Шкокљев
25. Проф. др Радмио Јовановић
26. Прим. др Миомир Крстић
27. Проф. др Милија Ђурић
28. Прим. др Милован Капор
29. „Гинеколошко-акушерска клиника" Приштина
30. „Гинеколошко-акушерска клиника" Ниш
31. „Гинеколошко-акушерска клиника" Крагујевац
32. „Гинеколошко-акушерско одељење" Сомбор
33. „Гинеколошко-акушерско одељење" Ужице
34. „Гинеколошко-акушерско одељење" Шабац
35. „Гинеколошко-акушерско одељење" Зајечар
36. „Гинеколошко-акушерско одељење" Лесковац
37. „Гинеколошко-акушерско одељење" Ваљево
38. „Гинеколошко-акушерско одељење" Вршац
39. „Гинеколошко-акушерско одељење" Зрењанин
40. Проф. др Петар Драча
41. Проф. др Љубомир Ристић
42. Прим. др Зоран Динић
43. Прим. др Предраг Девић
44. Проф. др Новица Димић
45. Проф. др Предраг Ристић
46. Проф. др Душан Динуловић
47. Проф. др Жељко Живановић
48. Прим. др Милорад Ковачев
49. Прим. др Оливера Кузманчев
50. Прим. др Петар Банић
51. Прим. др Михајло Белопавловић
52. Проф. др Мирослава Ђорђевић
53. Проф. др Атанасије Таса Марковић
11
54. Прим. др Петар Радовић
55. Прим. др Томислав Стојчић
56. Проф. др Никола Шљапић
57. Прим. др Слободан Миран
58. Проф. др Стеван Матијашевић
59. Прим. др Богољуб Милосављевић
60. Асс. др мр сц. Паја Момчилов
61. Проф. др Радослав Нинковић
62. Др сц. Зоран Сретеновић
63. Доц. др Душан Станојевић
64. Прим. др Венцеслав Миловац
65. Проф. др Миленко Бујас
66. Прим. др Александар Пауновић
67. Проф. др Петар Миладиновић
68. Болница за гинекологију и акушерство
„Мајка девет Југовића" Грачаница
69. Музеј српске медицине СЛД
70. „Гинеколошко-акушерска клиника" Бања Лука
71. „Гинеколошко-акушерско одељење" Косовска Митровица
72. „Гинеколошко-акушерско одељење" Сремска Митровица
73. „Гинеколошко-акушерско одељење" Суботица
74. „Гинеколошко-акушерско одељење" Врање
75. „Гинеколошко-акушерско одељење" Нови Пазар
76. Проф. др Тихомир Вејновић
77. Прим. др мр сц. Јово Марушић
78. Проф. др Славиша Станишић
79. Проф. др Димитрије Сегеди
80. Прим. др Славко Крстић
81. Прим. др Миодраг Димитријевић
82. Проф. др Егон Дисфелузи
83. Прим. др Властимир Илић

84. Проф. др Весна Кесић

85. Проф. др Милана Секулић Матицки
86. Проф. др Бранко Станимировић
87. Проф. др Слободан Алексић
88. Проф. др Борислав Лазаревић
89. Прим. др Драгиша Цветнић
90. Проф. др Раде Вилендечић
91. Проф. др Бранислав Петровић
92.Академик Небојша Радуновић
93.Проф. др Синиша Стојић
94.Проф. др Горан Лукић
95. Проф. др Горан Релић
96. Прим. др сц Драган Крстић
97. Проф. др Милан Ђукић
98. Проф. др Дарко Плећаш
99. Проф. др Радомир Живадиновић
100. Проф. др Срђан Ђурђевић
101. Проф. др Момчило Лазаревски, Скопје
102. Проф. др Аљоша Мандић, Нови Сад
103. Проф. др Весна Ећим Злојутро, Бања Лука
104. Проф. др Борко Мимић, Сарајево
105. Проф. др Снежана Распоповић, Подгорица
106. Доц. др Саша Раичевић, Подгорица
107. Проф. др Асим Курјак, Загреб
108. Проф. др Адолф Луканович, Љубљана
109. Гинеколошко акушерско одељење ОБ Крушевац