За најбољи стручни рад младог аутора до 35 год. реферисан на Гинеколошко-акушерској недељи СЛД

1995. Асс. др мр сц. Александар Јуришић
1996. Асс. др мр сц. Срђан Ђурђевић
1997. наградa није додељена
1998. Др сц. Наташа Караџов
1999. Др мр сц. Светлана Јанковић
2000. Др мр сц. Убавка Радивојевић
2001. Др сц. Милена Папић
2002. Др мр сц. Светлана Врзић
2003. Др мр сц. Татјана Божановић
2004. Асс. др мр сц. Ана Митровић
2005 Др Никола Л. Радивојев
2006. Др Милена Митровић
2007. Др сц. Дуња Табш
2008. Др Миона Давидовић
2009. Др Славица Акшан
2010. Др Јован Била
2011/2012 није додељена
2013. Др Јелена Дотлић
2014. Др Љубомир Србиновић
2015. Др Милена Штернић
2016. Др Ана Радовановић
2017. Др Брисеида Ракочевић Месаровић
2018. није додељена
2019. Др Дуња Коканов