61. гинеколошко-акушерска недељa

62. Гинеколошко-акушерска недељa
Место: хотел "Метропол", Београд
Време: 7. и 8.јун 2018.

Гинеколошка секција
  • Место: у седишту компаније Валеант, Батајнички друм бр. 5a, Земун, Београд
  • Време: 25/01/2018, са почетком у 14 часова
  • Председништво секције на истом месту у 13 часова

< претходна | страна 2 од 2