Biblioteka
63. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел Хилтон, Краља Милана 35
 • Време: 30.-31.мај 2019
 • Акредитовано:А-1-1406/19, са 8 бодова за учеснике, 9 постери и 11 усмени, за лекаре, биохемичаре И фармацеуте

 • Котизација 6.000 динара за чланове, 12.000 дин за нечланове, 100 евра странци
  Специјализанти 3000 (уз потврду) и пензионери КОЈИМА НИЈЕ ПОТРЕБАН сертификат 3.000 дин


Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Конгресна сала хотела "88 Rooms", Београд
 • Време: 12/12/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • Председништво на истом месту у 13 часова

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел М, Београд
 • Време: 06/12/2019
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • позива своје чланове на курс у организацији Института за медицину рада Србије, из области јонизирајућег зрачења посебно осетљивих група (први пут код нас ова тематика)
  "Процена феталног радијационог ризика методама биолошке и физичке дозиметрије - поступци упућивања и збрињавања породица у ризику"

Гинеколошкоакушерска секција - Национални симпозијум: ''Цитодијагностика и куративни третман болести доњег репродуктивног тракта жена''
 • Место: Мотел РАС, Нови Пазар
 • Време: 01/11/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано са 4 бода слушаоци, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Удружење за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини - Скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/10/2019 са почетком у 14 часова
 • Дневни ред: Поновно активирање удружења, анализа статута и разно

Гинеколошкоакушерска секција - Изборна скупштина секције
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 24/10/2019 у 13 часова
 • На основу Члана 12 тачка 11 Статута СЛД и одлука другог сазива од 14.6.2019., сазван је трећи сазив изборне Скупштине Гинеколошко акушерске секције за четвртак 24. октобар 2019. године са почетком у 13 часова.
  Скупштина ће се одржати у просторијама Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19, Београд.
  У прилогу је позив за Скупштину, са дневним редом и пропозицијама избора.
  Молимо вас, да с тим у вези, уколико нисте у својим здравственим јединицама обавили изборе, да исте обавите и писмено потврдите или већ изабране делегате или нове делегате Скупштине и имена делегата своје здравствене установе доставите на мејл: gin.ak.sek@gmail.com , најкасније до 22. октобра 2019.
  Подсећамо све делегате Скупштине да ће се седница Скупштине овог пута одржати и биће обављени избори у ГАС СЛД без обзира на постојање кворума.
  Позивамо Вас да као делегат Скупштине Гинеколошко акушерске секције СЛД, присуствујете заседању и узмете учешће у њеном раду.
  Желимо Вам успешно привођење крају изборног процеса у ГАС СЛД.
  Уколико имате било каквих нејасноћа, стојимо Вам на располагању.

страна 1 од 3 | следећа >