61. гинеколошко-акушерска недељa

61. Гинеколошко-акушерска недељa
Место: Београд
Време: јуни 2017

Подружница Ниш - Гинеколошко-акушерска секција
  • Место: Конгресна сала ТУО "Бољи живот", Булевар Светог цара Константина 80-82, Ниш (у кругу Електpонске индустрије Ниш, на путу за Нишку Бању)
  • Време: 27/04/2017, у10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1053/17 за лекаре, 4 бода слушаоци
  • (акредитација Подружнице Ниш која ће издавати сертификате) Има котизацију 1.500,00 динара

страна 1 од 1