Biblioteka
63. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел Хилтон, Краља Милана 35
 • Време: 30.-31.мај 2019
 • Акредитовано:А-1-1406/19, са 8 бодова за учеснике, 9 постери и 11 усмени, за лекаре, биохемичаре И фармацеуте

 • Котизација 6.000 динара за чланове, 12.000 дин за нечланове, 100 евра странци
  Специјализанти 3000 (уз потврду) и пензионери КОЈИМА НИЈЕ ПОТРЕБАН сертификат 3.000 дин


Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел Хилтон, Краља Милана 35, Београд
 • Време: 30/05/2019 - 31/05/2019
 • Акредитовано под бројем: А-1-1406/19, са 8 бодова за учеснике, 9 постери и 11 усмени, за лекаре, биохемичаре И фармацеуте
 • Котизација 6000 дин за чланови, 12000 за не чланови, 100 евра странци, специјализанти 3000 ( уз потврду) и 3000 пензионери којима НИЈЕ ПОТРЕБАН СЕРТИФИКАТ

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: ''Превентивни центар" ДЗ Зајечар
 • Време: 10/05/2019 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • Организован превоз за чланове: на телефон 011/2068-227, најкасније до 7.5.2019.

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Етно село ''Сунчана река'', Лозница
 • Време: 29/03/2019 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-893/19, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
 • Председништво на истом месту у 13 часова
  Превоз из Београда, резервације на тел 011 2068-227

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 28/02/2019 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: У поступку акредитације
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3/II
 • Време: 31/01/2019 у 14 часова
 • Председништво на истом месту у 13 часова.

страна 1 од 1