Biblioteka
64. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел "CROWNE PLAZA"
 • Време:

  одлаже се до даљег, нови темни ћемо накнадно објавити

 • Котизација 6.000 динара за чланове, 12-000 за нечланове, 100 евра странци,
  специјализанти (уз потврду) и пензионери
  КОЈИМА НЕИЈЕ ПОТРЕБНА ПОТВРДА-сертификат
  3.000 динара
  уплата на 205-8041-21 са позивом на број 925/20
  или се јавити на те 011 3346 963 за издавање рачуна радове слати на gin.ak.sek.radovi@gmail.com са напоменом Рад за 64. ГАН ГАС

64. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел "CROWNE PLAZA"
 • Време: 04/06/2020 - 5/06/2020
 • ОДЛОЖЕНО ДО ДАЉЕГ

Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: КБЦ Звездара Прешевска 31, Београд
 • Време: 27/02/2020 у 14 часова
 • Председништво у 13 часова на истом месту

Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 30/01/2020 са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • Председништво Секције у 12 часова

страна 1 од 1